A A A K K K
для людей з порушеннями зору

Білозірський ліцей -
опорний заклад загальної середньої освіти

Ресурс педагога

Дата: від до Скинути

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Список навчальних посібників для НУШ та для вчителів, які працюють з особами з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах Щорічно бібліофонд ліцею поповнюється сучасною методичною літературою. Представлений перелік є лише часткою ресурсів. З паперовими версіями посібників ви можете ознайомитись у методичному кабінеті, електронні — у вільному доступі.

10:05 18.02.2023

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників управлінського змісту

Під час  організації освітнього процесу  іноді постає питання: "А з чого почати?" В такі моменти  знахідками стають навчально-методичні посібники. Електронна бібліотека матеріалів практичного спрямування зібрана на освітньому порталі "Знайшов".  Корисний контент має загальний доступ. Завантажити матеріали   Нова українська школа: путівник для вчителя 5–6 класів : навчальнометодичний посібник / за ред. А. Л. Черній ; відп за вип. В. М. Салтишева. Рівне : РОІППО, 2022. 168 с. Завантажити Нова українська школа у базовій середній освіті: впевнені кроки Запорізької області: науково-методичний посібник / відп. ред. Т.Є. Гура ; КЗ «ЗОІППО» ЗОР. - Запоріжжя : ЗОІППО, 2022. - 303 с. - (Наукова книга). Завантажити Путівник «Освітній навігатор: перехід від початкової до базової освіти» [методичні рекомендації щодо проведення серпневих педагогічних рад – 2022] / укладачі Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Валентина ТРУБІНА – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022 Завантажити Незламне прагнення до волі. Інформаційно-методичні матеріали для проведення Дня знань та Першого уроку в 2022/2023 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 184 с. Завантажити Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. І.К. Гіджеліцького; відпов. за вип. О.А. Кошка. – Хмельницький, 2021. – 288 с. Завантажити Інформаційно-аналітичний збірник “Освіта України в умовах воєнного стану”. Київ, 2022. 358 с. Завантажити Ключові аспекти організації освітньої діяльності в умовах воєнного стану. – Методичні рекомендації / Донецький облІППО; за заг. ред. Г. О. Щербиніної. – Краматорськ, 2022. – 20 с Завантажити Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови / методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року : методичні рекомендації / за заг. ред. Олега Топузова, Тетяни Засєкіної : Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2022. - 296 с. Завантажити Педагог у викликах воєнного часу. Збірник статей / Уклад. Л. П. Ходанич. – Ужгород: ЗІППО, 2022. – 131 с. Завантажити Організація діяльності закладів освіти в умовах воєнного стану. Порадник ІІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Фіданян О.Г., Войцехівський М.Ф., Івашньова С.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. — 600 с. Завантажити Активності для учнів та учениць у бомбосховищах шкіл. Порадник для вчителів. Завантажити Розвиток закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації: методичний посібник для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / за заг. ред. А. В. Аносової. Київ: Центр інноваційної освіти “Про.Світ”, 2022. 146 с.  Завантажити 30 років – 30 уроків : Інформаційно-методичні матеріали для проведення Дня знань та Першого уроку в 2021/2022 навчальному році / авт.- уклад. : Федорова Ю. В., Качуровська О. М., Колісніченко С. В., Коломоєць С. Д., Пляка С. М., Сіланть‘єва Є. Е.; за заг. ред. Федорової Ю. В. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 116 с. Завантажити Конструктор уроку “Україна #30ua: життя у мрії” / ГО “Едкемп Україна”, 2021. - 37 с. Завантажити Крокуємо разом. Дослідужуємо, відкриваємо, взаємодіємо… / Методичні рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 160 с. Завантажити Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) / Громко Г., Мельник О., Сокол І., Черних О., Київ: ВАІТЕ, 2020. ‑ 20 с. Завантажити Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій]. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с. Завантажити Нові підходи до управління освітнім закладом в умовах реформування освіти : методичний посібник для керівників закладів загальної середньої освіти / уклад. : Л. М. Михайлова, Л. М. Савенко, В. С. Стасюк. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 98 с. Завантажити Управління закладом освіти в умовах карантину : збірник методичних рекомендацій / В. В. Стойкова, Т. В. Деміракі, Т. Ю. Бурлака, Т. О. Сливінська; за ред. В. В. Стойкової. – Миколаїв : ОІППО, 2020. – 40 с. Завантажити Управління школою в час кризи: методичні рекомендації - ГО "Про.Світ.", 2021. - 92 с. Завантажити Управлінська діяльність керівника навчального закладу : [навч. посібн.] / Л. А. Мартинець. – Вінниця, 2018. – 196 с Завантажити Економічно-правові умови державно-партнерської взаємодії суб’єктів управління опорних закладів освіти: практичний посібник / О.М. Онаць, Г.М. Калініна, М.М. Малюга, В.В. Мелешко, Л.М. Попович, М.О. Топузов, Б.Г. Чижевський. / за ред. О. М. Онаць [Електронне видання] - Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021 - 97 с. Завантажити Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні /  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018 р. - 78 с. Завантажити Настільна книга заступника директора закладів загальної середньої освіти (документи для власноручного друкування і заповнення) - Х.: Вид.група "Основа", 2020. Завантажити #лайфхаки для завуча. Навчально – методичні матеріали інноваційного проекту «Вінницький освітній ресурс НУШ» / Мельник Т.С.- Вінниця, 2019. - 110 с. Завантажити Google Sites (Сайти) як засіб узагальнення професійного досвіду педагогічного працівника : практичний посібник / К. Р. Колос. – Житомир : Видавництво «О. О. Євенок», 2016. – 99 с. Завантажити Новий освітній простір. Рекомендації., 2017 р. Завантажити Абетка для директора: рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. /Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. – Київ, Державна служба якості освіти, 2020 - 240 с. Завантажити Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. / Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Ліннік О. О. - 2-ге видання – Київ, Державна служба якості освіти, 2021 - 350 с. Завантажити Директорські лайфхаки. Як долати виклики в школі / Посібник. Київ, 2020. - 125 с. Завантажити Ефективні комунікації для освітніх управлінців / Посібник. Київ, 2019. - 72 с. Завантажити Почни з головного: навчально-методичний збірник-тренажер з питань вивчення законодавства України у сфері загальної середньої освіти / Моравська Н.С., Ящишин І.В., Музика М.С., Ручаковський А.М.: управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. – 2020. Завантажити Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти / Посібник-путівник, Київ, - 60 с. Завантажити Розроблення та впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу загальної середньої освіти. Методичні рекомендації : [Електронне видання] / Осадчий І.Г – Дніпро: Середняк Т. К., 2019, –73 с. Завантажити Педагогіка якості освіти: планування роботи закладу загальної середньої освіти: науково-практичний коментар у запитаннях та відповідях [Електронне видання] / І. Г. Осадчий. – Київ: ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». – 65 с. Завантажити Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи. Методичні рекомендації. / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 47 с. Завантажити Самооцінювання: як скласти пазли? [методичні рекомендації] / укладачі: Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2021. – 40 с. Завантажити Самооцінювання якості роботи закладу загальної середньої освіти/ В.В. Громовий рекомендації:[Електронне видання]/— Дніпро: Середняк Т. К., 2019. – 87 с. Завантажити Упровадження інноваційних форм методичої роботи у діяльність закладу загальної середньої освіти. Методичні рекомендації / Ігнатенко Н.М. - Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2021. - 55 с. Завантажити Портфоліо учителя, як форма аналізу та оцінки результатів його діяльності: методичні рекомендації [Електронне видання] / Л. М. Бабченко — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, — 21 с Завантажити Професійне портфоліо: територія успіху сучасного педагога: [навчально-методичний посібник] / А.А. Кендюхова. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 36 с. Завантажити Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти: практичний посібник / М.П. Вовк, Г.І. Сотська, Н.О. Філіпчук, Ю.В. Грищенко, С.О. Соломаха, Л.Ю. Султанова, Н.С. Гомеля. – К.: Талком, 2019. – 320 с. Завантажити Мотивація як засіб саморозвитку й самореалізації: з досвіду роботи вчителя [навчально-методичний посібник]. / Карявка Сергій – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 100 с. Завантажити Тлумачний словник освітянських термінів / Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», 2022. - 50 с. Завантажити Професійне мовлення вчителя. Короткий словник термінів / Ходанич Л.П., Палько Т.В. Ужгорол, 2018. - 84 с.  Завантажити Методика інтеграції в проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»: збірник матеріалів / Редкол.: В. Ф. Іванов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ: Академія української преси, IREX, Центр вільної преси, 2022.– 160 с. Завантажити Про вакцини для учителів: теорія та медіаграмотність / М. С. Каліберда. — К: Академія української преси, 2021. — 78 с. Завантажити Успішні практики багатомовної освіти в Україні / кол. авт., за ред. А. О. Панченкова – К. : Ваіте, 2020, 134 c. Завантажити Діалог, переговори та дебати: посіб. для вчителя / Павленко Ольга, Сизенко Анастасія, Декшна Тетяна, Лобойко Мирослава, МакМюррей А. та ін.; British Council. – Київ : Симоненко О. І., 2021. – 114 с. Завантажити Майстерність учителя / За книгами Д.Лемова «Майстерність учителя», А.Гіна «Прийоми педагогічної техніки», А.Кроуфорда «Технології розвитку критичного мислення учнів» - zno.ua, 2017. - 68 с. Завантажити Сертифікація вчителів НУШ. Усе для підготовки / упоряд. О. М. Юрченко. — Харків : Вид. група «Основа», 2021. — 128 с. Завантажити Використання електронних освітніх матеріалів у освітньому процесі: сучасні підходи і технології Нової української школи. Випуск 1 : Навчально-методичний посібник. / Л. Лисогор, С. Берендєєв, Ю.Косенчук. — Київ, 2023.— 117 с. Завантажити Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти : практичний посібник / Л. А. Онищук, А. Д. Цимбалару, Д. О. Пузіков, К. В. Гораш, І. О. Климчук, О. В. Мушка, О. О. Прохоренко, О. І. Мезенцева, Н. Є. Пархоменко, Ю. М. Люлькова / за наук. ред. Д. О. Пузікова. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 160 с. Завантажити Контроль освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання : методичний посібник / Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Засєкіна Т. М., Ільченко О. Г., Гринюк О. С., Антонюк М. А., Олійник І. М., Білик Н. І., Ляшенко А. Х., Педенко В. П. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 150 с. Завантажити Формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей : практичний посібник / Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Засєкіна Т. М., Ільченко О. Г., Гринюк О. С., Антонюк М. А., Олійник І. М., Білик Н. І., Ляшенко А. Х., Педенко В. П. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 324 с. Завантажити Методи, засоби і процедури державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії : практичний посібник / О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, Ю. О. Жук, Л. С. Ващенко, С. Г. Головко, А. В. Гривко, С. О. Науменко ; за заг. ред. Ю. О. Жука [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 177 с. Завантажити Методика навчання природознавства в старшій школі: методичний посібник / К. Ж. Гуз, О. С. Гринюк, В. Р. Ільченко та ін. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 192 с. Завантажити Запровадження елементів STEAM-технологій в освітній простір гімназії: методичний посібник/ Ж. В. Федірко, Н. В. Дуняшенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 80 с. Завантажити STEAM – середовище, яке виховує дослідників… Реалізація міжпредметних навчально-дослідницьких проєктів (з досвіду роботи) : [посібник] / укладачі – Жанна ФЕДІРКО, Лілія ТИТАРЕНКО, Наталія ДУНЯШЕНКО. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 68 с. Завантажити STEM – світ інноваційних можливостей : науково-методичний посібник / уклад. : Буряк О. О. та ін. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 64 c. Завантажити Мобільні технології в школі: посіб. для вчителів / І. А. Патрушева, О. М. Гера, Н. В. Діденко, Л. А. Павлюк, О. Л. Сафроненко. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2019. — 175 с. Завантажити Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у шкільній природничо-математичній освіті : навчально-методичний посібник / уклад. : Буряк О. О., Кечик О. О., Лисенко Н. І. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 194 c. Завантажити Громадянська відповідальність. 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. Посібник для вчителя для реалізації наскрізної тематичної лінії “громадянська відповідальність” в оновлених шкільних програмах для 5-9 класів. / Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. – Європейський центр ім. Вергеланда – Київ, 2017 – 136 с. Завантажити Медіаосвіта в Державному стандарті базової середньої освіти (5–6 класи) : Навч.-метод. посіб. / О. П. Мокрогуз (розділи 1, 2, 3, підрозділ 4.2), О. В. Волошенюк (розділ 1, підрозділи 4.1, 4.3), Г. А. Дегтярьова (підрозділ 4.1), І. П. Старагіна (розділ 4.1), Р. В. Шаламов (підрозділ 4.2.); за заг. ред. В. Ф. Іванова., О. В. Волошенюк., Р. І. Євтушенко. Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. 63 с. Завантажити Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 405 с. Завантажити Практична медіаосвіта: медіаграмотність в освітньому просторі : навч.-метод. посібник / уклад. : В. В. Байдик, О. В. Проніна; за заг. ред. В. В. Байдик. Лисичанськ, 2021. - 66 с. Завантажити Модельна навчальна програма інтегрованого міжгалузевого курсу «Основи медіаграмотності» (7–8 класи) для закладів загальної середньої освіти  / О. П. Мокрогуз , О.В. Желіба/ За редакцією О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова, Р. І. Євтушенко — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. — 28 с. Завантажити Навчальна програма «Основи візуальної медіаграмотності» для 9 класів закладів загальної середньої освіти / О. П. Мокрогуз , О.В. Желіба/ За редакцією О. В. Волошенюк, Р. І. Євтушенко, В. Ф. Іванова,— Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. — 14 с. Завантажити Інтеграція медіаграмотності в навчальні предмети основної та старшої школи. Частина 1 : матеріали творчої групи медіапедагогів Миколаївської області / Упоряд. М. В. Запорожченко. – Миколаїв : ОІППО, 2023. – 154 с. Завантажити Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів німецької мови закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області) / укл.: Кендюхова А. А., Гринюкова Р. А.; за загальною редакцією Кендюхової А. А. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 50 с. Завантажити Методичні рекомендації застосування завдань для перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамотності / Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В. - Київ, 2020 Завантажити УРОКИ PISA-2018 : методичні рекомендації / кол.авт. : Васильєва Д.В., Головко М.В., Жук Ю.О. та ін / Інститут педагогіки НАПН України. — Київ : Педагогічна думка, 2020. — 96 с. Завантажити Збірник завдань для перевірки грамотності (за технологією PISA) / Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В., 2020. - 66 с. Завантажити Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у форматі PISA / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Л.М. Калініна [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2022. - 124 с. Завантажити Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2022. - 120 с. Завантажити Завдання олімпіад предметів природничо-математичного циклу / [Укладач Людмила ХЛАНЬ]. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинского», 2021. – 198 с. Завантажити Сучасні методи групової роботи з учнями : науково-методичний посібник / укладачі : Буряк О. О., Кечик О. О. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 103 c. Завантажити Допрофільна підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, перспективи : збірник тез Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Київ : Педагогічна думка, 2021. – 72 с. Завантажити Використання модельних навчальних програм в освітньому процесі гімназії : методичні рекомендації / Голуб Н. Б., Васильєва Д. В., Засєкіна Т. М., Науменко С. О., Туташинський В. І., Яценко Т. О. [Електронне видання]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 48 с. Завантажити Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії: методичні рекомендації / О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, Ю. О. Жук, Л. С. Ващенко, С. Г. Головко, А. В. Гривко, С. О. Науменко ; за заг. ред. Ю. О. Жука [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ 2021. - 83 с. Завантажити Науково-методичне забезпечення проектування освітнього середовища гімназії : практичний посібник. [Електронне видання] / Трубачева С. Е., Гораш К. В., Чорноус О.В., Мезенцева О. І., Климчук І. О. – Київ : Педагогічна думка, 2022. – 148 с. Завантажити Проектування освітнього середовища гімназії: теорія і практика: практичний посібник. [Електронне видання] / Трубачева С. Е., Цимбалару А. Д., Пузіков Д. О. Гораш К. В., Мезенцева О. І., Климчук І. О. – Київ : Педагогічна думка, 2022. – 142 с. Завантажити Медіаосвіта на заняттях з фінансової грамотності. Навчальне видання / за редакцією Волошенюк О., Іванова В. — Київ : АУП, ЦВП, 2021. — 76 с. Завантажити Збірник матеріалів «STEM-тиждень — 2020» / укладачі: Василашко І. П., Патрикєева О. О., Булавська Л.Г. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2020. — 335 с.  Завантажити Журнал факультативних, додаткових занять та консультацій - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 66 с. Завантажити Бомбезна українська. Як спланувати та провести мовний табір. У двох частинах. Частина 1. Весняні мовні табори для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури / О. Питюр. — Київ, 2021. — 192 с. Завантажити Бомбезна українська. Як спланувати та провести мовний табір. У двох частинах. Частина 2. Весняні мовні табори для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури / О. Питюр. — Київ, 2021. — 113 с. Завантажити Чорнобиль не має минулого часу...: посібник з підготовки та проведення загальноукраїнського уроку до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи [відп. за вип. Л. М. Живець; уклад. О. М. Мандровний]. — Славутич : Управління освіти і науки, 2021. — 76 с . Завантажити Гуманне та відповідальне ставлення до тварин: методичний посібник / О. М. Спектор, Л. М. Єнжеєвська, Е. А. Москалик, А. О. Хайленко. - К. : ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. - 88 с . Завантажити Управління якістю загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Лукіна Т.О. - Київ.: Педагогічна думка, 2020. - 230 с. Завантажити Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій : методичні рекомендації / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука [електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2019. 134 с. Завантажити Інформаційно-комунікативні технології для якісної сучасної освіти. Методичний посібник : Українсько-польський досвід у програмі «Класна школа» / Ред. Вербицька П., Лучинська А., Магерський І. Педан-Слєпухіна О. — Львів, 2016. — 178 с. Завантажити Нова українська школа: формуємо продуктивну комунікацію  в контексті демократизації освіти. Ужгород. ЗІППО, 2022. - 123 с. Завантажити Практичний посібник «Демократична школа» /  Європейський центр імені Вергеланда, 2017. – 34 с.  Завантажити Інструмент демократичного розвитку школи: практ. посіб. / Мажена Рафальска та ін. - Європейський центр імені Вергеланда, 2019. - 36 с. Завантажити Наскрізні компетентності для демократії. 60 вправ для розвитку та оцінювання ставлень, умінь і знань - Європейський центр ім. Верґеланда, 2019 - 328 с. Завантажити Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку: практичний посібник / О. М. Онаць, Н. М. Островерхова, Л. М. Попович, М. Г. Шевцов - К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. - с. 96. Завантажити Інтелектуально-творчий потенціал педагога: структура, зміст, шляхи діагностики та розвитку: [навчально-методичний посібник] /С.М. Єфіменко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 104 с. Завантажити Світлофор освітньої доброчесності для освітян. Як розпізнати корупцію, недоброчесність та неетичну поведінку в освіті. - Київ, 2020. - 51 с. Завантажити Посібник "Нариси про доброчесність" Методичні рекомендації щодо проведення уроків про доброчесність серед учнів 5-9 класів Завантажити Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності  / авторський колектив. Київ. 2021. 104с. Завантажити Виховуємо академічну доброчесність в школі: методичні вказівки для вчителя/ Наталя Шліхта, Ірина Шліхта - Київ, 2019 - 82 с. Завантажити Виховуємо академічну доброчесність в школі: робочий зошит/ Наталя Шліхта, Ірина Шліхта - Київ, 2019 - 82 с. Завантажити Бесіди з безпеки життєдіяльності в школі. 1–4 класи. — Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 448 c. Завантажити Бесіди з безпеки життєдіяльності в школі. 5–11 класи. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 192 c. Завантажити Відпрацювання навиків із домедичної допомоги під час проведення Дня цивільного захисту в закладах освіти : збірник / Укл. С. М. Учень. – Миколаїв : ОІППО, 2019. – 24 с. Завантажити Модернізація змісту проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: [навчально-методичний посібник] / Желєзнова Тетяна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені  Василя Сухомлинського», 2022. – 44 с. Завантажити Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, Т. Воронцова, О. Сакович та ін. — К. : Алатон, 2020. — 64 с. Завантажити Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 07-10 лютого 2022 року / уклад. С.М. Єфіменко; за заг. ред. Г.В.Скрипки. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 36 с. Завантажити Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. – К. : 2018. – 56 с. Завантажити Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання / Олена Локшина, Оксана Глушко, Аліна Джурило, Світлана Кравченко, Оксана Максименко, Ніна Нікольська, Оксана Шпарик ; за заг. ред. Олега Топузова, Олени Локшиної ; Нац. акад. пед. наук, Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2022. – 66 с. Завантажити Дитинство під час війни. Які навички ми маємо дати дітям для їхньої безпеки? - 2022. - 27 с. Завантажити Навчальне видання "Діти та війна: навчання технік зцілення"

01:18 02.01.2023

Віртуальна бібліотека УклЛіб

УкрЛіб - найбільша в інтернеті електронна бібліотека української літератури. Заснована в 2000 році з метою популяризації української мови і культури. УкрЛіб - це безкоштовна онлайн читальня у якій  зібрано твори митців українського та світового літературного слова та їхня біографія. https://www.ukrlib.com.ua/

00:53 20.12.2022

Керівництво із соціально- педагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків в інтернеті

Онлайк – це друге оновлене видання навчально-методичного посібника «Керівництво із соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків в інтернеті». Перше видання схвалила для використання в закладах освіти комісія з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» № 21.1/12-Г-761 від 09.11.2017).

00:20 19.12.2022

Готуємося до навчального року: принципи та методи організації онлайн-навчання

Поки ситуація в країні лишається небезпечною, освітянам варто бути готовими до різного розвитку подій у новому навчальному році – від традиційних уроків у школі до продовження дистанційного формату навчання. Кілька попередніх років пандемії “допомогли” освітній системі налагодити цей процес, проте нарікань лишається чимало. Методистка студії онлайн-освіти EdEra, академічна директорка Unique School Яніна Хіжінська запропонувала практичні поради з організації структурованого та ефективного онлайн-навчання на першому із серії вебсемінарів для освітян, організованих студією онлайн-освіти EdEra та ГО “Смарт Освіта” за підтримки Представництва “Фонду Фрідріха Науманна за Свободу” в Україні. Спікерка говорила про: стратегію та операційний план організації онлайн-навчання; алгоритм проведення уроків; методики для зацікавлення учнів; вправи для стабілізації емоційного стану дітей та згуртування дитячого колективу. Переглянути матеріал, відео та практичні рекомендації на сайті НУШ  натисни тут

04:26 08.07.2022

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора